thema communicatie (1200-200)

Pensioenfondsenmodel verbeterde premieregeling

Deelnemers aan een verbeterde premieregeling moeten aan de hand van een standaardmodel hun keuze tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering kunnen maken. Pensioenfondsen en verzekeraars die een premieregeling bieden, moeten het standaardmodel sinds 1 januari 2018 in hun communicatie gebruiken.

Pensioenfondsen die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht om een standaardmodel te gebruiken in de communicatie met hun deelnemers. Er is een standaardmodel voor pensioenfondsen en er is een standaardmodel voor verzekeraars en PPI’s.

De standaardmodellen moeten deelnemers helpen bij het maken van hun keuze tussen een vaste (op het pensioenfondsenmodel ‘stabiel pensioen’ genoemd) en een variabele pensioenuitkering. Door de informatie te standaardiseren, moet het voor deelnemers gemakkelijker worden om de verschillende producten en uitvoerders te beoordelen en na te gaan wat het beste bij hun situatie past.

Specifieke situatie bij pensioenfondsen

De basis voor het pensioenfondsen- en het verzekeraarsmodel is gelegd in een gezamenlijke werkgroep. Het standaardmodel voor verzekeraars en PPI’s is eind juli 2017 gepubliceerd. Op basis van het verzekeraarsmodel is het standaardmodel voor pensioenfondsen verder ontwikkeld. Dit was nodig om het beter te laten aansluiten op de (product)situatie bij fondsen en de informatie te verduidelijken voor deelnemers van pensioenfondsen. Bij het opstellen van het fondsenmodel is aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid tussen het pensioenfondsen- en het verzekeraarsmodel.

Het standaardmodel voor pensioenfondsen voor de Wet verbeterde premieregeling is op 23 november 2017 goedgekeurd door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in de Staatscourant gepubliceerd.

Handleiding en voorbeeld pensioenfondsenmodel

In de handleiding bij het fondsenmodel vinden pensioenfondsen informatie over het gebruik en het invullen van het pensioenfondsenmodel. Daarbij is rekening gehouden met verschillende situaties die bij pensioenfondsen kunnen voorkomen. Het opgemaakte model (laag 1 en laag 2) is gebaseerd op de situatie dat een pensioenfonds zowel een stabiele als een variabele pensioenuitkering aanbiedt.

Uniforme Rekenmethodiek en pensioenfondsenmodel

Eind april 2018 is de Uniforme Rekenmethodiek gepubliceerd. Die vervangt per 1 januari 2019 de tijdelijke regeling van DNB. Per 1 januari 2019 dient de URM te worden gebruikt bij het berekenen van de op het standaardmodel getoonde scenario’s. De handleiding en de daarin opgenomen toelichting op het gebruik van de rekenmethodiek is om die reden in december 2018 aangepast. Daarbij is ook in blok 5 van laag 2 een tekstuele wijziging opgenomen. 

U vindt de handleiding en het pensioenfondsenmodel hieronder: