thema communicatie (1200-200)

Persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen

Onder deelnemers heersen misverstanden die afbreuk doen aan hun vertrouwen in pensioen. Hardnekkig misverstand is dat er straks geen pensioen meer is voor de mensen die nu opbouwen. Pensioenfondsen onderzoeken of zij dit misverstand kunnen wegnemen door deelnemers hun ‘persoonlijk aandeel’ in het pensioenvermogen te tonen.

Inzet van de Pensioenfederatie

Alle leden zijn gebaat met een communicatiemiddel dat bijdraagt aan het vertrouwen. De Pensioenfederatie vindt het daarom belangrijk om de inspanningen van leden te bundelen en hun inzichten te delen binnen de sector. Dat legt de basis voor de afweging of en zo ja hóe pensioenfondsen het persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen effectief kunnen inzetten in communicatie.

Nieuws en achtergronden

Er zijn verschillende vormen om het persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen te tonen. Elke vorm kan echter een andere boodschap overbrengen en een ander effect hebben op de deelnemer. De zoektocht is om het persoonlijk aandeel in het pensioenvermogen te tonen in een voor de deelnemer juiste vorm die hem daarmee activeert zich in zijn pensioensituatie te verdiepen en hem waardevolle inzichten biedt.

Behalve de vraag wat effectieve communicatievormen zijn, zijn er uitvoeringstechnische, juridische en actuariële vragen te beantwoorden. Ook daarbij is het voor de Pensioenfederatie belangrijk om als sector gezamenlijk op te (blijven) treden.

Medio november 2017 heeft de Pensioenfederatie voor de leden een notitie met inzichten en bevindingen gepubliceerd. Op basis daarvan wordt verder gewerkt aan het beantwoorden van vraagstukken rond dit thema.

Besloten documenten