India20151102_094709-header

Micropensioenen voor ontwikkelingslanden

Drie miljard mensen zijn niet verzekerd en hebben geen pensioen. De Stichting Duurzame (Micro)Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO), opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, bouwt sinds 2011 met lokale partners een infrastructuur voor micropensioenen. Vijf betrokken bestuurders en een projectleider over zingeving, maatschappelijke rol van de sector en het belang van een duurzaam investeringsmodel. “We willen een vliegwieleffect bereiken en echt impact maken.”

SDMO heeft haar activiteiten tot nu toe gefinancierd met donaties van het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en individuele leden van deze koepels, welke werden verdubbeld door een startsubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na twee succesvolle pilotprojecten, in India en Ghana, wil SDMO in de komende jaren haar bestaande activiteiten verder uitwerken, opschalen en uitbreiden naar andere landen.

Verzekeraars en pensioenfondsen hebben daartoe een duurzaam financieringsmodel opgetuigd, waarin naast sociaal ook financieel rendement kan worden behaald. Dit Pension & Insurance Netherlands Impact Fund (PINIF) biedt pensioenfondsen een innovatief model om maatschappelijk verantwoord te investeren in micropensioenen en microverzekeringen. Voorwaarde voor een succesvolle lancering is een startcapaciteit van circa 25 miljoen euro.

Pensioenfondsen, verzekeraars en uitvoerders onderzoeken deze zomer in hoeverre ze in het fonds gaan investeren. Enkele partijen hebben al aangegeven interesse te hebben.

Impact fund: de voordelen
Het Pension & Insurance Netherlands Impact Fund (PINIF) richt zich op de ontwikkeling van duurzame financiële diensten, met aandacht voor de United Nations Sustainable Development goals. De portefeuille wordt opgebouwd langs twee pijlers (pensioenen en verzekeren) waarin met lokale partners wordt samengewerkt. PINIF biedt pensioenfondsen en verzekeraars een innovatief model om maatschappelijk verantwoord te investeren in micropensioenen en microverzekeringen. Daarmee combineert het fonds een ideële doelstelling met een zakelijke benadering. De sector krijgt er, naast financieel en sociaal rendement, meer voor terug. Met de opgedane kennis en ervaring kan het impactfonds een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties binnen de financiële sector in Nederland. Daarnaast speelt het impactfonds in op goed werkgeverschap en op de toegenomen behoefte aan zingeving voor mensen die in de financiële sector werkzaam zijn. Ten slotte biedt het impactfonds mogelijkheden voor talenten van deelnemende verzekeraars om internationale ervaring op te doen.
Pilotprojecten
SDMO heeft momenteel twee pilotprojecten lopen. In samenwerking met de lokale DHAN Foundation heeft SDMO in het zuiden van India een micropensioenproject gestart dat inmiddels ruim 34.000 deelnemers heeft. In Ghana is een vergelijkbaar project gestart in samenwerking met de internationale organisatie Enviu. Voor dit project heeft AEGON experts uitgezonden en hebben medewerkers van MN en a.s.r. een crowdfundingsproject georganiseerd.

 

   

René van de Kieft
Voormalig directievoorzitter MN & Voorzitter SDMO

Als voorzitter van SDMO heeft hij een duidelijke visie op koers en richting van micropensioenen. ''Bedrijven gaan steeds beter zien welke impact zij kunnen hebben.'' Lees verder

 

Richard Weurding
Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars & Mede-oprichter SDMO

''Er is een zekere beweging in Nederland naar een actievere, maatschappelijke rol van organisaties. We staan op een kruispunt van wegen.'' Lees verder

 

Peter Stoffelen
Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken waarnemer bij bestuursvergaderingen SDMO

Hij maakte samen met de bestuursleden een reis naar het pilotproject in India. ''Het creëren van een pensioenmogelijkheid voor de informele sector paste precies in onze agenda om financiële inclusiviteit te bevorderen." Lees verder

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen in Ontwikkelingslanden of bij projectleider Michel Spraakman: spraakman@stichtingdmo.nl