NBB_00913286

Fintech

Technologie leidt tot maatschappelijke ontwikkelingen waardoor ook het pensioenstelsel verandert. Er wordt steeds meer gesproken over PensionTech: het toepassen van technologie in de pensioensector. Het potentieel daarvan wordt algemeen onderkend, want de mogelijkheden en de gevolgen voor de toekomst van pensioenfondsen zijn groot.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil in 2018 de dialoog tussen en met haar leden over de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen op gang brengen. Daarom is de Pensioenfederatie in 2017 lid geworden van Holland Fintech, dat een platform biedt om kennis te delen. Voor PensionTech bestaat binnen het platform een speciaal ecosysteem.

Technologische toepassingen kunnen bijdragen aan de verbetering en verandering van de pensioenwaardeketen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die technologische vernieuwing kan bieden in de transitie naar een pensioenstelsel dat anders is ingericht. Technologie verandert ook de manier waarop pensioenen worden beleefd door de deelnemer.

Om te kunnen innoveren is het nodig dat pensioenfondsen kunnen experimenteren. Beleidskaders en toezichtkaders bepalen de ruimte die daarvoor beschikbaar is. Zogenoemde regulatory sandboxes, zoals Innovation Hub, van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) bieden ruimte voor vernieuwende initiatieven in de financiële sector. De Pensioenfederatie wil bijdragen aan het accommoderen van innovatieve ontwikkelingen die passen binnen de toezicht- en beleidsdoelstellingen van beleidsmakers en toezichthouders.

Technologische vernieuwing is een onderwerp is dat Europees en internationaal ook veel aandacht krijgt. De EU richt zich op de gevolgen van FinTech voor de financiële sector en bijhorende beleidskaders. De Organisation for Econonomic Co-operation en Development (OECD) beschouwt pensioenvoorziening in brede macro-economische kaders, maar kijkt ook naar specifieke technologische toepassingen in de pensioenwaardeketen. In 2018 draagt de Pensioenfederatie op de verschillende niveaus, waaronder het Europese, bij aan de discussies over de impact van technologie gedreven innovaties op pensioenvoorziening.

Nieuws en achtergronden

Op 8 maart 2018 heeft de Europese Commissie een FinTech Actieplan gepubliceerd. Wat de Commissie betreft, moet Europa een mondiale ‘FinTech-hub’ worden, waardoor bedrijven en beleggers in de EU zoveel mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt. Met het Actieplan wil de Commissie de financiële sector in staat stellen gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, bijvoorbeeld blockchain, artificiële intelligentie en clouddiensten. Tegelijkertijd moeten markten veiliger worden en gemakkelijker toegankelijk worden voor nieuwe spelers.

Concreet wil de Commissie bijvoorbeeld een EU-FinTech-laboratorium organiseren, waar Europese en nationale autoriteiten in een neutrale, niet-commerciële omgeving kunnen samenkomen met aanbieders van technologische oplossingen. Ook heeft zij al een EU-blockchainwaarnemingscentrum en –forum opgericht. Daarnaast zal de Commissie workshops organiseren om de uitwisseling van informatie op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren. Tot slot wil de Commissie een concept presenteren van best practices op het gebied van zogenaamde regulatory sandboxes, waarbij startups in een gecontroleerde omgeving live experimenten kunnen uitvoeren, onder toezicht van de regulator. Met name binnen ontwikkelde financiële markten winnen dergelijke experimenten aan populariteit.

Op 13 april 2018 heeft minister Blok van het ministerie van Buitenlandse Zaken het BNC fiche aan de Tweede Kamer verzonden met daarin de beoordeling van het Actieplan Fintech.

Openbare documenten

 • AFM: Visie op robo-advies: kansen, zorgplicht en aandachtspunten
  In deze publicaties geeft AFM duidelijkheid over de verwachtingen van de doorontwikkeling van geautomatiseerde dienstverlening. In het bijzonder als het gaat om kwaliteit van het advies en de zorgplicht.
 • AFM: Leidraad invulling van de zorgplicht bij (semi)automatisch vermogensbeheer (SAV)
  Dit document is als leidraad bedoeld om richting en duidelijkheid te geven over de invulling van de zorgplicht bij SAV.
 • OESO: Financial markets, insurance and pensions: Digitalisation and Finance
  Dit rapport bevat een serie van artikelen dat ingaat op de impact van digitalisering en technologie op het gebied van financiële markten, verzekeringen en private pensioenen. Het bespreekt ook de instrumenten en het beleid dat nodig is om de uitdagingen van digitalisering aan te gaan zodat de uitkomst beter is en de risico’s beter beheerst worden.
 • OESO: Technology and Pensions
  Innovatieve toepassingen van technologie voor financiële diensten, FinTech, worden al gebruikt om de communicatie met consumenten en hun betrokkenheid bij pensioenen te verbeteren. Dit rapport biedt een overzicht van hoe technologie wordt gebruikt om pensioenen vorm te geven en te realiseren, en hoe wetgevers omgaan met deze veranderingen.
 • OESO: Robo-Advice for Pensions
  Het robo-advies model is opgekomen als een mogelijke oplossing om individuen te helpen met het beheren van hun pensioen en andere investeringen voor de oude dag. Dit rapport biedt een overzicht van de soorten robo-adviseurs die nu beschikbaar zijn en bespreekt de mogelijke voordelen, risico’s en uitdagingen van zulke platforms.