tweede_pijler voor themapagina

Pensioen voor alle werkenden

Er zijn op de arbeidsmarkt groepen werkenden die weinig of geen pensioen opbouwen via hun werkgever (de tweede pijler), omdat zij geen of beperkte toegang hebben tot een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Omdat de meesten ook niet vrijwillig pensioen opbouwen in de derde pijler, hebben deze werkenden bij pensionering geen of slechts een laag aanvullend pensioen. Deze ontwikkeling vinden de politiek en de sector zorgelijk.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil een structurele verbetering van de pensioensituatie van werkenden zonder pensioenregeling (witte vlekken, zzp’ers en flexwerkers) door alle werkenden toegang te bieden tot een collectieve pensioenregeling zonder winstoogmerk.

  • De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om te voorkomen dat de tweede pijler wordt uitgehold indien deze geen oplossingen biedt voor de verschillende groepen op de arbeidsmarkt, en wil bezien of het tweede pijler pensioen toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen die werkt, ongeacht contractvorm.
  • De Pensioenfederatie kijkt naar bestaande en nieuwe pensioenoplossingen voor deze verschillende groepen werkenden, en betrekt daarbij onder andere de voorstellen die het kabinet doet in het kader van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, in het bijzonder ten aanzien van payrollwerknemers.
  • Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt bezien of automatische deelname in een (tweede pijler) pensioenregeling met de mogelijkheid tot opt-out een goede manier kan zijn om pensioensparen voor deze groep te bevorderen. Daarbij zal de Pensioenfederatie ook kijken naar de wensen en behoeften van zowel werkgevers, de zzp’ers zelf en pensioenfondsen. 
Nieuws en achtergronden

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en flexwerkers zijn dynamische groepen werkenden, Afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen (arbeidsmarkt, pensioenbeleid, fiscaal beleid etc.) is nodig om pensioenopbouw voor hen aantrekkelijk te maken. Voor veel zzp’ers zijn de bestaande pensioenvoorzieningen niet toegankelijk en/of niet betaalbaar. Zij moeten immers, in tegenstelling tot werknemers, ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie bijdragen om aan dezelfde inleg te komen.

De Pensioenfederatie ziet dat deze groepen werkenden zonder pensioen elk een eigen oplossing nodig hebben. Voor een groep kan het bijvoorbeeld interessant zijn als het opgebouwde pensioenvermogen bij faillissement of bijstandsaanvragen veilig is gesteld.

Openbare documenten