NBB_00913286

Technologische innovatie

Technologische innovatie leidt tot grote maatschappelijke veranderingen. De Nederlandse bevolking raakt door technologische innovaties die, bijvoorbeeld webshops en banken hebben doorgevoerd, steeds meer vertrouwd met digitale vormen van klantbediening en real time inzicht in hun eigen data. De bij pensioenfondsen aangesloten deelnemers en werkgevers verwachten hetzelfde niveau van dienstverlening.

Inzet Pensioenfederatie

Op dit moment zijn er grote verschillen binnen de pensioensector in de kennis over en het toepassen van technologische innovatie. De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat pensioenfondsen voldoende verandervermogen hebben om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van deelnemers en werkgevers. In het ontwikkelen van scenario’s en realiseren van beleid is het bestuur van een pensioenfonds richtinggevend. Verandervermogen is ook noodzakelijk voor pensioenfondsen om in control te zijn over de bedrijfsvoering, die vaak is uitbesteed. Daarbij verdienen de kwaliteit, veiligheid en privacy van gebruikte data veel aandacht.

De Pensioenfederatie zet in 2019 in op informeren, faciliteren en inspireren, door kennis te delen over digitalisering en technologische innovaties in de sector. Samen met de leden geven we invulling aan wat we doen en hoe we dat doen.

Nieuws en achtergronden

Internationaal en Europees perspectief
Technologische vernieuwing is een onderwerp is dat Europees en internationaal ook veel aandacht krijgt. De EU richt zich op de gevolgen van FinTech voor de financiële sector en bijhorende beleidskaders. De Organisation for Econonomic Co-operation en Development (OECD) beschouwt pensioenvoorziening in brede macro-economische kaders, maar kijkt ook naar specifieke technologische toepassingen in de pensioenwaardeketen.

Op 8 maart 2018 heeft de Europese Commissie een FinTech Actieplan gepubliceerd. Met het Actieplan wil de Commissie de financiële sector in staat stellen gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, bijvoorbeeld blockchain, artificiële intelligentie en clouddiensten. Tegelijkertijd moeten markten veiliger worden en gemakkelijker toegankelijk worden voor nieuwe spelers.

Op 13 april 2018 heeft minister Blok van het ministerie van Buitenlandse Zaken het BNC fiche aan de Tweede Kamer verzonden met daarin de beoordeling van het Actieplan Fintech.

Openbare documenten
 • AFM: Visie op robo-advies: kansen, zorgplicht en aandachtspunten
  In deze publicaties geeft AFM duidelijkheid over de verwachtingen van de doorontwikkeling van geautomatiseerde dienstverlening. In het bijzonder als het gaat om kwaliteit van het advies en de zorgplicht.
 • AFM: Leidraad invulling van de zorgplicht bij (semi)automatisch vermogensbeheer (SAV)
  Dit document is als leidraad bedoeld om richting en duidelijkheid te geven over de invulling van de zorgplicht bij SAV.
 • OESO: Financial markets, insurance and pensions: Digitalisation and Finance
  Dit rapport bevat een serie van artikelen dat ingaat op de impact van digitalisering en technologie op het gebied van financiële markten, verzekeringen en private pensioenen. Het bespreekt ook de instrumenten en het beleid dat nodig is om de uitdagingen van digitalisering aan te gaan zodat de uitkomst beter is en de risico’s beter beheerst worden.
 • OESO: Technology and Pensions
  Innovatieve toepassingen van technologie voor financiële diensten, FinTech, worden al gebruikt om de communicatie met consumenten en hun betrokkenheid bij pensioenen te verbeteren. Dit rapport biedt een overzicht van hoe technologie wordt gebruikt om pensioenen vorm te geven en te realiseren, en hoe wetgevers omgaan met deze veranderingen.
 • OESO: Robo-Advice for Pensions
  Het robo-advies model is opgekomen als een mogelijke oplossing om individuen te helpen met het beheren van hun pensioen en andere investeringen voor de oude dag. Dit rapport biedt een overzicht van de soorten robo-adviseurs die nu beschikbaar zijn en bespreekt de mogelijke voordelen, risico’s en uitdagingen van zulke platforms.

Technologie