4. Beleid en uitbesteding

In het IMVB-convenant pensioenfondsen zijn afspraken gemaakt over de implementatie van beleid conform de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. Het beleid van pensioenfondsen wordt vertaald in de uitbesteding aan externe dienstverleners. Onderdeel van het binnen het convenant te ontwikkelen instrumentarium zijn onder andere voorbeeldteksten op het gebied van beleid en uitbesteding. Deze handvatten voor pensioenfondsen worden, zodra ze beschikbaar zijn, op deze pagina beschikbaar gesteld.