5. Monitoring en rapportage

Volgend op beleid en uitbesteding zijn in het IMVB-convenant pensioenfondsen ook afspraken gemaakt over de monitoring en rapportage. Het gaat om monitoring van de uitbesteding en rapportage van het pensioenfonds over het ESG-beleid. Ook voor deze onderdelen worden in het te ontwikkelen instrumentarium handvatten en voorbeelden ontwikkeld. Zodra dit beschikbaar is, wordt het op deze pagina gepubliceerd.