Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is een thema dat vaak in het nieuws is. Er zijn voortdurend nieuwe dilemma’s die om beleidsreacties vragen. Pensioenfondsen spelen op diverse terreinen een actieve rol in de ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen. De Pensioenfederatie heeft verschillende servicedocumenten opgesteld. Hiermee hebben pensioenfondsen handvatten voor beleid en rapportage en de verankering ervan in contracten met externe dienstverleners zoals vermogensbeheerders.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie bevordert dat haar leden een beleid voor verantwoord beleggen voeren dat past bij het pensioenfonds en de deelnemers. Ook bevordert de Pensioenfederatie kennisdeling en samenwerking rond verantwoord beleggen.

Op 20 december 2018 hebben de pensioenfondsen en de Pensioenfederatie het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend samen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid. De SER heeft het proces gefaciliteerd om te komen tot een convenant.

Op klimaatgebied hebben enkele pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, samen met het Verbond van Verzekeraars, Dufas en de NVB een commitment afgegeven aan het ontwerp van het Klimaatakkoord. De vier koepels organiseren in dit kader twee keer per jaar een klimaatconferentie voor de financiële sector. De eerste conferentie vond plaats in januari 2019. Bijgaand een terugblik:
>> In het e-book vindt u onder meer de getoonde video’s, presentaties en tips van sprekers.
>> In de aftermovie komen de deelnemers van de conferentie aan het woord.

Er is ook een Engelse versie van het commitment.

Daarnaast is de Pensioenfederatie lid van het Platform voor Duurzame Financiering van DNB. DNB heeft het Platform opgericht in 2016. Ambitie is de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector te vergroten en de samenwerking te stimuleren.

Bekijk op deze pagina het Europees beleid voor verantwoord beleggen >>

Servicedocument Verantwoord Beleggen

De Pensioenfederatie heeft in mei 2016 een servicedocument uitgebracht zowel in het Nederlands als in het Engels:

Hierin staat hoe pensioenfondsen een visie en een beleid kunnen vormen voor verantwoord beleggen. Ook helpt het document pensioenfondsen beleid te implementeren, monitoren en evalueren. De Engelstalige versie kan pensioenfondsen ondersteunen bij hun contacten met internationale partijen waarmee zij op het gebied van vermogensbeheer zaken doen.

Servicedocument verantwoord en betrokken aandeelhouderschap

De Pensioenfederatie heeft samen met Eumedion in december 2018 een servicedocument uitgebracht over hoe invulling gegeven kan worden aan verantwoord en betrokken aandeelhouderschap.

Er zijn twee directe aanleidingen voor het servicedocument: de komende wetgeving in de vorm van de implementatie van de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders in Nederlandse wetgeving per 10 juni 2019 en de Nederlandse Stewardship Code per 1 januari 2019.

In 2018 hebben pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders op initiatief van Eumedion de eerste Nederlandse Stewardship Code vastgesteld. Zij benadrukken hiermee het belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap en de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen waarin ze beleggen. Meer informatie over de Nederlandse Stewardship Code is te vinden op de site van Eumedion.

Het servicedocument geeft praktische handvatten hoe pensioenfondsen invulling kunnen geven aan de Europese regelgeving over verantwoord en betrokken aandeelhouderschap. Bovendien wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (die in Nederlandse wetgeving per 10 juni 2019 verankerd moet zijn) en hetgeen u zonder wettelijke verplichting zou kunnen doen in het kader van de Stewardship Code.

Onderzoeken naar duurzaam beleggen bij pensioenfondsen

Er vinden regelmatig onderzoeken plaats naar duurzaam beleggen door pensioenfondsen. De onderzoeken stellen pensioenfondsen en geïnteresseerden in staat te bepalen hoeveel pensioenfondsen doen op het gebied van duurzaam beleggen. Enkele van de onderzoeken zijn:

 • DNB onderzoek “Duurzaam beleggen in de Nederlandse Pensioensector” en “Sectorbrief Duurzaam beleggen pensioenfondsen”

  De Nederlandsche Bank stelde in september 2016 in het onderzoek Duurzaam beleggen in de Nederlandse pensioensector vast: “In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten”. DNB heeft ook een Engelstalige versie van het onderzoek beschikbaar: Sustainable investment in the Dutch pension sector.

  Op 27 augustus 2018 heeft DNB een sectorbrief “Duurzaam beleggen pensioenfondsen: Inzichten uit de praktijk” gestuurd naar alle pensioenfondsen. DNB geeft daarbij pensioenfondsen enkele beelden en lessons learnt vanuit de praktijk van pensioenfondsen met als doel de sector verder te stimuleren.

 • VBDO Benchmark Pensioenfondsen

  De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brengt sinds 2006 jaarlijks een onderzoek uit hoe de 50 grootste pensioenfondsen scoren en zich ontwikkelen als verantwoord belegger. De VBDO Benchmark Pensioenfondsen laat zien dat de trend richting een groeiende verantwoorde beleggingsportefeuille doorzet. Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. VBDO ziet echter ook dat nog veel fondsen geen doelstellingen hebben op duurzaamheidsbeleid.

 • Global Climate Index

  Het jaarlijkse 'Global Climate Index'-onderzoek van het onafhankelijke Asset Owners Disclosure Project beoordeelt sinds 2018 de 100 grootste pensioenfondsen van de wereld op hun klimaat-risicobeleid. In de  2018-editie van het onderzoek staan de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen ABP en PFZW op de plaatsen 4 en 10. In de top-30 zijn ook de pensioenfondsen Bouwnijverheid, PME en PMT te vinden (op plaats 11, 26 en 27).

 • Overige onderzoeken

  Regelmatig vinden er onderzoeken plaats vanuit de UNPRI en de OESO en andere internationale organisaties. Daaruit komt naar voren dat Nederlandse pensioenfondsen en uitvoerders internationaal tot de koplopers behoren met hun beleid voor verantwoord beleggen.

Openbare documenten