Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn op 25 september 2015 door de 193 lidstaten bij Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgesteld en vormen de nieuwe mondiale agenda die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Deze vervangen de Millenniumdoelstellingen, ofwel de Millennium Development Goals (MDG’s). De acht Millenniumdoelstellingen golden van 2000 tot 2015 en waren voornamelijk gericht op het bestrijden van problemen in ontwikkelingslanden, zoals extreme armoede, kindersterfte en het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht en richten zich meer op collectieve actie van alle landen op een breder veld. Er zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 169 subdoelen of targets om de hoofddoelstellingen te operationaliseren.

Enkele partijen in de pensioensector hebben het al in hun beleid verwerkt en zijn soms zelfs koploper op het gebied van de SDG’s. Het is voor pensioenfondsen niet verplicht om de doelen te verwerken in het beleid, maar het kan een handig middel zijn om uw maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid invulling te geven.

De Pensioenfederatie heeft een servicedocument Sustainable Development Goals (alleen voor leden beschikbaar) gepubliceerd. Het servicedocument legt uit wat de Sustainable Development Goals inhouden, benoemt enkele initiatieven op het gebied van de SDG’s en geeft voorbeelden van wat Nederlandse pensioenfondsen er al mee doen.