3. Communicatieplan bij implementatie-/transitieplan

Het transitieplan bevat een communicatieplan met twee lagen: de wettelijke verplichte communicatie en de wenselijke communicatie. 

  1. De wettelijke verplichte communicatie
    Werkgevers en werknemers kunnen uit twee contractvormen kiezen. Het pensioenfonds moet een transitieplan opstellen, waarin onder andere aandacht is voor communicatie over de keuze. Idealiter sluit dit deel van het transitieplan aan op de pensioencommunicatie over de regeling (zie project Pensioencommunicatie over de nieuwe regeling)
  2. De wenselijke communicatie
    Daarnaast is het wenselijk te communiceren met alle belanghebbenden over zijn/haar pensioensituatie binnen de nieuwe regeling/na invaren. Idealiter sluit dit deel van het transitieplan aan op de communicatie die wordt ingezet om vertrouwen en draagvlak voor de transitie te vergroten (zie project Communicatie met het brede publiek)

Beoogd doel is een template voor een transitieplan, waarin beide lagen opgenomen zijn.