Minister Dijsselbloem beantwoordt vragen Eerste Kamer over EMIR

Deze week heeft Minister Dijsselbloem de Eerste Kamer nader geïnformeerd over de door de Europese Commissie voorgestelde aanpassing van de ‘European Market Infrastructure Regulation’ (EMIR-verordening). Derivaten zijn, ook voor pensioenfondsen, een belangrijk instrument bij het afdekken van (beleggings)risicio’s. 

De Commissie wil het gebruik van derivaten veiliger en transparanter maken door transacties via een centrale tegenpartij (‘central clearing’) te laten verlopen. Omdat hierbij cash als onderpand moet worden gestort, nemen de kosten van transacties alsmede de liquiditeitsrisico’s voor pensioenfondsen echter wel toe. Daarom zijn zij momenteel sinds 2012 tijdelijk uitgezonderd van de verplichting om derivaattransacties centraal af te wikkelen via een clearinghuis. De vrijstelling vervalt in augustus 2018. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de vrijstelling voor pensioenfondsen met nog eens drie jaar te verlengen. De Pensioenfederatie is blij met dit voorstel, maar benadrukt dat dit slechts een tijdelijke oplossing is.

De oplossingsrichting ligt wat betreft de Pensioenfederatie in het toestaan van non-cash stortingen door de fondsen. De maatregelen mogen in ieder geval niet ten koste gaan van de pensioenopbouw van deelnemers. Wat dat betreft sluit de Pensioenfederatie zich aan bij de positieve houding van Minister Dijsselbloem ten overstaan van het voornemen van de Europese Commissie om een ‘technische en kostenefficiënte oplossing’ te vinden om zo de toegang tot clearing voor pensioenfondsen te verbeteren.

Bron: Ministerie van Financiën