Actuarieel thema 2

Actuariële onderwerpen

Pensioenfondsen willen een goed en betaalbaar pensioen realiseren voor hun deelnemers. Daarbij komt veel rekenwerk kijken en moeten risico’s goed beheerd worden. De financiële spelregels, het zogenoemde financieel toetsingskader, zijn vastgelegd in de wetgeving.