pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Pensioenuitvoering

De pensioensector zet zich actief in voor lastenverlichting en kostenbesparing. Lagere kosten betekent voor de deelnemer meer pensioen. Dit gebeurt door vanuit kostenperspectief te kijken naar wijzigingen in wet- en regelgeving en door de uitvoering efficiënter te laten verlopen.