tweede_pijler voor themapagina

Vormgeving tweede pijler pensioen

We hebben pensioen samen goed geregeld in Nederland. Ongeveer 85% van de werknemers bouwt via de werkgever pensioen op (het tweede pijler pensioen). Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen. Daarom ziet de Pensioenfederatie noodzaak én mogelijkheden om het pensioenstelsel te moderniseren.