tweede_pijler voor themapagina

Bij welk pensioenfonds hoor ik?

Bent u ondernemer en wilt u weten bij welk pensioenfonds u zich moet aansluiten?
Gebruik deze tool en ontvang een indicatie!

Voor een (startende) werkgever die nog geen pensioenregeling aanbiedt, is het soms even zoeken bij welk pensioenfonds u uw werknemers moet aansluiten. ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’, is een vraag die regelmatig aan de Pensioenfederatie wordt gesteld. 

De Pensioenfederatie heeft een tool ontwikkeld om u verder te helpen met die vraag. Op basis van de hoofdactiviteiten van de werknemers in uw bedrijf geeft de tool u een indicatie met welk pensioenfonds of welke pensioenfondsen u contact op kunt nemen voor uw pensioenregeling. Het gaat hierbij om indicatie. Het pensioenfonds waarmee u contact opneemt, toetst daarna of u daar daadwerkelijk aan het juiste adres bent.  

De tool is bedoeld als een zelfstandige zoekmogelijkheid voor u als werkgever. Uw persoonlijke of identificatie gegevens worden niet gevraagd. U dient zelf contact op te nemen met het pensioenfonds waarnaar u wordt doorverwezen.   

Bent u ondernemer en wilt u weten bij welk pensioenfonds u zich zou moeten aansluiten? Gebruik de tool en ontvang uw indicatie.

De eerste stap naar een pensioenregeling is dus een check of uw organisatie onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt. Of onder een cao die voorschrijft dat personeel moet deelnemen aan een pensioenregeling. Is er geen verplichting? Dan mag u uw werknemers een andere pensioenvoorziening aanbieden. Meer informatie en een stappenplan voor werkgevers is te vinden op de thema-website van de SER ‘Pensioen regelen’.