Governance thema 2

Governance

Het besturen van een pensioenfonds is een verantwoordelijke en complexe taak en vraagt om deskundige en integere bestuurders. De Pensioenfederatie hecht grote waarde aan goed pensioenfondsbestuur en aan de betrokkenheid van alle belanghebbenden (werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers) bij het fonds. Juist die betrokkenheid onderscheidt pensioenfondsen van veel andere instellingen.