Code Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben in de Code Pensioenfondsen normen geformuleerd voor goed pensioenfondsbestuur. De code beschrijft de breed gedragen algemene opvattingen in de pensioensector over wat ‘goed pensioenfondsbestuur’ inhoudt. Deze opvattingen zijn vastgelegd in normen die volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ door pensioenfondsen moeten worden nageleefd.

Het dragende principe van de code is dat pensioenfondsen expliciet en transparant laten zien hoe zij bij hun besluiten recht doen aan de belangen van de betrokken belanghebbenden. De code wil bestuurders, intern toezichthouders, medebeleidsbepalers en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid. De code onderstreept het belang van goede checks and balances en kritisch blijven naar elkaar vanuit vertrouwen en een gemeenschappelijke doelstelling. Essentieel voor ‘goed pensioenfondsbestuur’ is het effectief functioneren van de driehoek bestuur, intern toezicht en verantwoording. De code vraagt aan pensioenfondsen dat zij expliciet en transparant laten zien hoe zij bij hun besluiten recht doen aan de belangen van deze belanghebbenden.

Openbare documenten

Code Pensioenfondsen