Besturen

De pensioensector staat aan de vooravond van het doorvoeren van een belangrijke stelselwijziging. Daarnaast is de wereld waarin pensioenfondsen handelen voortdurend in beweging. Wij ondersteunen pensioenfondsbestuurders en bestuursbureaus hierbij.

Organisaties met een goede reputatie zijn doorgaans goed in wat ze doen en kunnen dit ook goed overbrengen naar hun stakeholders. Ze luisteren naar hun stakeholders en voeren dialoog. Mensen vinden dergelijke organisaties geloofwaardig en willen zich eraan verbinden. Nu de overstap op nieuwe contracten voor de deur staat, is investeren in reputatiemanagement uitermate belangrijk. Om pensioenfondsbestuurders en bestuursbureaus hierbij te ondersteunen, is het servicedocument Reputatiemanagement voor pensioenfondsbestuurders gemaakt. Dit servicedocument is een toelichting op het nieuwe onderdeel Reputatie in het onlangs gepubliceerde servicedocument Besturen van een pensioenfonds

Besloten documenten

Servicedocument Reputatiemanagement voor pensioenfondsbestuurders

Servicedocument Besturen van een pensioenfonds