Servicedocument Besturen van een pensioenfonds

De pensioensector staat aan de vooravond van het doorvoeren van een belangrijke stelselwijziging. Daarnaast is de wereld waarin pensioenfondsen handelen voortdurend in beweging. Deze twee aanleidingen vormden een belangrijke drijfveer om de bestaande handreiking geschiktheid om te zetten naar een servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’ dat is onderverdeeld in drie onderdelen:

  • Hoe het servicedocument praktisch kan worden gebruikt leest u hier.
  • Hoe het servicedocument zich verhoudt tot de voorgaande versie en de beleidsregel geschiktheid 2022 leest u hier.