Servicedocument Besturen van een pensioenfonds - onderdeel II

Hier vindt u onderdeel II ‘verantwoordelijkheidsgebieden’ van het servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’.

Onderdeel 2

De verantwoordelijkheidsgebieden zijn, bij de verantwoordelijkheidsgebieden A, B en C, hierna weergegeven in een eigen beleidscyclus. Elke cyclus wordt kort toegelicht. Deze cycli kunnen door pensioenfondsen uiteraard aangepast worden. De bedoeling van de weergave hier is op strategisch niveau de verantwoordelijkheden weer te geven. Deze verantwoordelijkheden worden toegelicht en tot slot worden kennisaspecten benoemd die behulpzaam kunnen zijn om persoonlijke educatiewensen op te stellen. De volgende cycli zijn ook via de volgende links te benaderen:

Integraal overzicht blijft beschikbaar
Personen die bekend zijn met de ‘eindtermen’ die zijn opgenomen in bijlage 9 van het servicedocument ‘Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017’ zien het geactualiseerde overzicht in dit bestand ‘integraal overzicht 2022’ terug. Dit overzicht maakt onderdeel uit van het conceptservicedocument ‘Besturen van een pensioenfonds’ en blijft via een aparte bijlage ‘integraal overzicht 2022’ beschikbaar.