Servicedocument Besturen van een pensioenfonds - onderdeel III

In onderdeel III ‘bijlagen’ zijn de praktische handvatten opgenomen. Deze bijlagen zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel en niet als compliance documenten. In bijlage 1 zijn veel goede praktijkvoorbeelden van geschiktheids­plannen gebundeld. Pensioen­fondsen kunnen zelf kiezen welke onderdelen zij gebruiken.

Onderdeel 3

De documenten die in MS Word en MS Excel beschikbaar zijn vindt u hier:

Radargrafiek met kennis en competenties kan een handig hulpmiddel zijn
Pensioenfondsen kunnen dus gebruikmaken van een MS Excel-bestand ‘inventarisatie’ waarin de individuele zelfanalyse van bestuurders op verantwoordelijkheidsgebieden (kennis en kunde) als competenties kan worden vastgelegd. Daaruit volgt dan een radargrafiek voor het bestuur als collectief die duidelijk maakt welk profiel past bij een ontstane vacature én hoe de beoogde kandidaat past in het collectieve profiel. De onderdelen waarin kracht ligt en waar groei mogelijk is worden daarmee direct zichtbaar.

Dit zijn de praktische bijlagen in pdf-formaat: