Copyright

Auteurs- en beeldrecht

Alle teksten en afbeeldingen die de Pensioenfederatie kenbaar maakt, zijn eigendom van de Pensioenfederatie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets worden verveelvoudigd of gebruikt.

De Pensioenfederatie publiceert de beeldmerken van pensioenfondsen met instemming van de pensioenfondsen. De pensioenfondsen hebben het eigendom van hun eigen beeldmerk.

De Pensioenfederatie publiceert een beperkt aantal beelden die vrij in gebruik zijn gegeven. De Pensioenfederatie is niet verantwoordelijk voor en/of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel hergebruik van deze beelden door andere partijen.

© Pensioenfederatie, 2021

Beeldmerk

Het beeldmerk van de Pensioenfederatie is een geregistreerd beeldmerk en mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming niet worden gebruikt ®.