Nederlandse pensioensysteem

Het Nederlandse pensioensysteem is vrij uniek. Dit komt door een combinatie van een overheidsuitkering en pensioen via de werkgever, door de verplichtstelling en door de solidariteit tussen verschillende generaties. Het resultaat is dat in Nederland de armoede onder ouderen laag is en het verschil in besteedbaar inkomen vóór en ná pensionering klein. Er zijn niet veel andere landen waar dit ook zo is.

Pensioen

Pensioen is het inkomen waarvan een gepensioneerde leeft.