Hoe pensioen in Nederland is geregeld

Het Nederlandse pensioensysteem kent drie pijlers:

 1. De AOW- de pensioenuitkering die iedereen van de overheid ontvangt op zijn AOW-leeftijd.
 2. Pensioen via de werkgever – het pensioen dat bij een werkgever wordt/is opzij gezet voor later. Werkgevers die onder een (verbindend verklaarde) cao vallen waarin een pensioenregeling staat vermeld, zijn verplicht deze pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers. Een werkgever kan ook zonder verplichting een pensioenregeling voor zijn werknemers afsluiten. Het uitvoeren van deze pensioenregeling gaat via een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling
 3. Pensioen dat zelf is geregeld zoals een pensioenproduct bij een bank of een verzekeraar.

Dit complete plaatje van alle drie de pijlers is het pensioen. Er zitten echter wel verschillen tussen de pensioenen uit deze drie pijlers.

De verschillen tussen de pijlers

 • AOW
  Wie keert dit pensioen uit?

  Overheid via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Waar komt het geld vandaan?

  Iedereen die in Nederland woont en werkt en een inkomen ontvangt (ook een uitkering) betaalt AOW-premie. Hiervan betaalt de SVB de AOW-uitkeringen. Ook komt er een deel uit andere belastingopbrengsten, Dit heet een omslagstelsel.

  Wie heeft er recht op?

  Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt.

  Wat is de hoogte van het pensioen?

  Hoeveel AOW iemand ontvangt hangt ervan af of hij/zij alleen woont of samenwoont en of iemand een aantal jaar niet in Nederland heeft gewoond of gewerkt. 
  Check hier de AOW-bedragen.

  Wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd?

  Op de AOW-leeftijd. 
  Bereken hier uw AOW-leeftijd.

 • Pensioen via werkgever
  Wie keert dit pensioen uit?

  Pensioenfonds
  Verzekeraar
  Premiepensioeninstelling

  Waar komt het geld vandaan?

  Meestal betalen de werkenden en de werkgever samen de premie voor het pensioen. De werkgever betaalt vaak meer dan de werknemer. Het pensioen wordt betaald uit de premies en de rendementen die met die premies zijn behaald. Dit heet een kapitaal-dekkingsstelsel.

  Wie heeft er recht op?

  De werknemer, vaak is er een nabestaandenpensioen voor een partner en een wezenpensioen voor de kinderen geregeld. Soms is er een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

  Wat is de hoogte van het pensioen?

  De hoogte van het pensioen dat via de werkgever opzij is gezet, is afhankelijk van hoeveel premies er zijn betaald, welke keuzes er tijdens het werkzame leven zijn gemaakt (parttime werken, wel of geen partner, hoogte salaris), en de keuzes op het moment van pensionering. Ook is van belang hoeveel rendement het pensioenfonds behaalt op de premies en hoeveel geld een pensioenfonds in kas moet houden voor de gepensioneerden.

  Wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd?

  In de pensioenregeling is de pensioenleeftijd vastgelegd. Deze kan anders zijn dan de AOW-leeftijd. Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid eerder of later dan de pensioenleeftijd met pensioen te gaan.

 • Pensioen dat zelf is geregeld
  Wie keert dit pensioen uit?

  Staat op eigen spaar- of beleggingsrekening
  Verzekeraar
  Bank

  Waar komt het geld vandaan?

  Van de werkende zelf.

  Wie heeft er recht op?

  Degene die het heeft geregeld en wellicht ook erfgenamen, partner en/of kinderen. Dat hangt af van de keuzes die gemaakt zijn.

  Wat is de hoogte van het pensioen?

  Het extra inkomen dat iemand zelf heeft geregeld, is afhankelijk van wat er geregeld is.

  Wanneer wordt dit pensioen uitgekeerd?

  Gaat het om een aanvullend pensioen bij een bank of verzekeraar, dan is het afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Deze video is gemaakt door: Edgie.nl