Wat een pensioenfonds doet

Het pensioenfonds ontvangt premie via de werkgever. Die premie komt voor een deel uit het salaris van de werkende en voor een deel van de werkgever. Het pensioenfonds belegt dit geld, zodat het meer wordt door het rendement dat wordt behaald. Als de werkende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, gaat het pensioenfonds dat geld gebruiken om de pensioenuitkering te betalen. Die uitkering duurt levenslang, hoe oud iemand ook wordt.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop iemand besluit te stoppen met werken. Dit kan een andere leeftijd zijn dan de pensioenleeftijd in een pensioenregeling en/of de AOW-leeftijd.

AOW-leeftijd

De SVB keert bij het bereiken van de AOW-leeftijd de AOW uit.