thema vermogensbeheer (1200-200)

Verduurzaming

Een waardevol pensioen nu en in de toekomst in een leefbare wereld, dat is de inzet van de Pensioenfederatie. Door hun natuurlijke focus op de lange termijn zijn pensioenfondsen per definitie beleggers met een lange horizon. Ze dragen op een verantwoorde en duurzame wijze hun steentje bij en leggen daar ook steeds meer focus op. De deelnemers vinden dit ook in toenemende mate belangrijk. Bestuurders van pensioenfondsen zien dat een goed pensioen niet alleen draait om inkomen voor later, maar ook om de wereld van later.