Instrumentarium: Due diligence

De OESO-richtlijnen vragen van ondernemingen dat zij een beleid hebben waaruit blijkt dat zij zich committeren aan de richtlijnen en hoe zij omgaan met MVO thema’s. In dat beleid wordt ook de praktische toepassing van due diligence beschreven. Het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers is hier de leidraad voor.

In dit korte filmpje leert u wat de richtlijnen en het convenant vragen op dit gebied en hoe het ESG-due diligence proces in zijn werk gaat.

Meer informatie over de implementatie van de diverse ESG-due diligence stappen vindt u in het Instrumentarium, onder artikel 3.1b en in deze Due Diligence Quick Start Guide.