Instrumentarium

Om pensioenfondsen te helpen met de implementatie van het IMVB-convenant is een 'Instrumentarium' ontwikkeld in samenwerking tussen pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en overheid. Het instrumentarium biedt handvatten aan pensioenfondsen door verdiepende informatie, het Overzicht Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, voorbeeldteksten op beleid en uitbesteding, voorbeelden en tips over monitoring en rapportage, etc.

Richtlijnen vormen de basis van het convenant 

De basis van de IMVB-convenanten wordt gevormd door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 1976 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze worden door 48 (OESO-)landen onderschreven, waaronder Nederland.

De OESO-richtlijnen zijn gebaseerd op diverse internationale verdragen zoals de International Labour Organisation (ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In 2000 en in 2011 zijn ze aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en ketenverantwoordelijkheid, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De grootste verschuiving in het adapteren van de OESO-richtlijnen en UNGP’s is dat naast de financiële risico’s voor het pensioenfonds ook de risico’s voor en negatieve impact op belanghebbenden in de (beleggings-)keten meegewogen worden. Belanghebbenden in deze context zijn de mensen die bijvoorbeeld in de omgeving van een fabriek of plantage wonen of er werken. 

De leidraad voor implementatie van de OESO-richtlijnen is het OESO-richtsnoer ‘Responsible business conduct for institutional investors’. De OESO heeft een aantal sectorspecifieke richtsnoeren ontwikkeld. Voor pensioenfondsen is dit in 2017 gepubliceerde richtsnoer van belang. Het richtsnoer geeft een invulling van de OESO-richtlijnen specifiek voor asset managers en asset owners. Het is een vertaalslag van de richtlijnen voor ondernemingen.

Uitgebreidere informatie over de OESO-richtlijnen en het OESO-richtsnoer vindt u hier en over de UN Guiding Principles on Business and Human Rights hier

Deze infographic geeft de relatie tussen de OESO-richtlijnen en het IMVB-convenant weer.

mvo-mei2022
Instrumentarium

Pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en de overheid hebben gewerkt aan het Instrumentarium, dat praktische handvatten biedt voor pensioenfondsen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s en het in de voorbije jaren continue verbeterd.

Het Instrumentarium is een uitgebreide toelichting en voorbeeldteksten om pensioenfondsen te helpen met de implementatie van de afspraken van het IMVB-convenant in het beleid van de pensioenfondsen, in de uitbesteding, monitoring en rapportage daarover.

In de volgende vier kopjes op de website kunt u het instrumentarium lezen. Er is ook een pdf van het instrumentarium beschikbaar. Deze vindt u hier.

Er is ook een Engelse vertaling van het Instrumentarium. Deze kan u helpen in de communicatie met uw Engelstalige dienstverleners. De Toolbox vindt u hier.

Heeft u een vraag over het instrumentarium, kijk dan eerst bij de Vraag en Antwoord over het instrumentarium. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar pensioenfondsenconvenant@ser.nl.