Instrumentarium: Uitbesteding

In paragraaf 4.1 van het IMVB Convenant wordt beschreven op welke wijze het verantwoord beleggingsbeleid in de beleggingscategorieen van de pensioenfondsen, alsmede de implementatie daarvan, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's, wordt verankerd in contracten met Externe Dienstverleners.

Dit hoofdstuk van het instrumentarium bespreekt de uitbesteding aan een fiduciair manager of vermogensbeheerders en op welke wijze de convenantsafspraken met die partijen in nieuwe contracten Wanneer er contracten worden aangegaan met een ander type Externe Dienstverleners, zoals ESG-dataproviders, engagementproviders, proxy-vote serviceproviders, ESG-consultants of andere dienst- of productverlenende organisaties die één of meer van de due diligence stappen uitvoert, kan het pensioenfonds in de contracten vaststellen welke van de due diligence stappen wordt afgenomen, en op welke wijze de Externe Dienstverlener daarover aan het pensioenfonds dient te rapporteren. De beschrijving hiervan is opgenomen bij 3.1b. geborgd kunnen worden.

Hieronder vindt u per artikel van het IMVB-Convenant:

 • De naam van het document waar u de betreffende (voorbeeld)tekst kunt opnemen;
 • Een toelichting op de criteria uit de convenantstekst;
 • Bijpassende voorbeeldteksten waarbij onderscheid is gemaakt tussen gesegregeerde mandaten, een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds en een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds.

 • Art. 4.1a ESG implementeert in beleid en managementsystemen en langetermijnwaardecreatie als een leidend principe hanteert.
  Document

  (Verantwoord) Beleggingsbeleid en contract

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. Uw beleid moet dan voldoen aan de criteria die in paragraaf 3.1 van het IMVB-Convenant beschreven worden. Daaronder valt ook een beschrijving van hoe langetermijnwaardecreatie als leidend principe gehanteerd wordt (3.1f). In aanvulling op de criteria uit paragraaf 3.1 van het Convenant kunt u de volgende bronnen raadplegen:

  In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid op het mandaat van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. Wanneer er geen formele inspraak is vastgelegd, kunt u informeel uw fondsbeheerder beïnvloeden. Uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre het prospectus voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. Uw beleid, en de selectiecriteria voor beleggingsfondsen, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.

 • Art. 4.1b (Potentiële) negatieve impact van activiteiten in de Beleggingscategorieën van het Deelnemend Pensioenfonds identificeert en prioriteert, en daarbij relevante stakeholders betrekt.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het IMVB-Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

  Document

  Mandaat
  Selectiecriteria beleggingsfondsen

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre het prospectus voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2.2 (p.26) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. In tabel 1 (p.31) wordt daarbij onderscheid gemaakt per beleggingscategorie.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

 • Art. 4.1c Invloed zal aanwenden en waar nodig en mogelijk vergroten om te bevorderen dat negatieve impact van activiteiten in de Beleggingscategorieën wordt voorkomen of gemitigeerd.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan artikel 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

  Document

  Mandaat
  Selectiecriteria beleggingsfondsen

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2. (p.32) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. Het richtsnoer bevat aanbevelingen voor actieve en passieve beleggingsstrategieën (tabel 2, p.42) en voor verschillende Beleggingscategorieën (tabel 3, p.42).

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

 • Art. 4.1d Invloed zal aanwenden en waar nodig en mogelijk vergroten om beursgenoteerde ondernemingen waarin belegd wordt en die een negatieve impact veroorzaken of daaraan bijdragen, op basis van tijdsgebonden vragen te stimuleren om negatieve impact te voorkomen en/of te mitigeren en/of te stimuleren om herstel en/of verhaal te bieden conform artikel 8.2.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

  Document

  Mandaat
  Selectiecriteria beleggingsfondsen

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2. (p.32) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. Het richtsnoer bevat aanbevelingen voor actieve en passieve beleggingsstrategieën (tabel 2, p.42) en voor verschillende Beleggingscategorieën (tabel 3, p.42).

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

 • Art. 4.1e Indien artikel 8.3 van toepassing is, processen inricht om herstel en/of verhaal beschikbaar te maken.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus. Wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant de informatie zoals hierboven omschreven bevatten.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

  Document

  Mandaat
  Selectiecriteria beleggingsfondsen

  Toelichting

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2.5 (p.45) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

 • Art. 4.1f Indien wordt overgegaan tot (tijdelijke) vermindering of desinvestering van beleggingen in ondernemingen die zijn geprioriteerd op basis van de ernst van de negatieve impact, de mogelijke negatieve impacts voor benadeelden daarvan heeft meegewogen.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Mandaat
  Fondsvoorwaarden Externe Dienstverlener

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus. Wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid en de fondsvoorwaarden, moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

  Document

  Mandaat
  Beleggingsfondsen

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan dit criterium wordt voldaan. Voor meer informatie, raadpleeg “considering divestment and exclusions” (p.39-41) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

 • Art. 4.1g Verantwoording aflegt door resultaten te monitoren en te rapporteren aan het Deelnemende Pensioenfonds, met inachtneming van de rapportagevereisten zoals beschreven in paragraaf 5 van dit Convenant.
  Document

  Mandaat & Rapportagevereisten

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw rapportagerichtlijnen laten vastleggen in het mandaat. In uw mandaat moeten dan de criteria zoals beschreven in artikel 3.1b van het IMVB-Convenant worden vastgelegd. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”

  Document

  Rapportagevereisten & fondsrapportage

  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Indien het beleggingsbeleid op het gebied van Verantwoord Beleggen door de participantenvergadering is bekrachtigd, is het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd en dient het Fonds hierover in de fondsrapportage te rapporteren. De inhoud van de fondsrapportage zal dan overeen moeten komen met uw rapportagevereisten. De rapportagevereisten zullen dan de criteria zoals beschreven in artikel 3.1b van het IMVB-Convenant moeten bevatten.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.

  Document

  Rapportagevereisten & selectiecriteria beleggingsfondsen

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsrapportage voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant wordt voldaan.

  Voorbeeldtekst

  “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] van toepassing.”
  Zie paragraaf 3.1b.