Servicedocument Verantwoord beleggen

Het servicedocument Verantwoord beleggen reikt u aan hoe u een visie en een beleid kunt vormen voor verantwoord beleggen, en hoe u uw beleid kunt implementeren, monitoren en evalueren.

Doel van het Servicedocument Verantwoord beleggen is om aan te geven hoe uw pensioenfonds procesmatig invulling kan geven aan normen en regels voor verantwoord beleggen. De Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet zijn daartoe belangrijke kaders. Het servicedocument vormt een brug van het ‘wat’ naar het ‘hoe’.

Als u de beleidscyclus voor verantwoord beleggen borgt in uw bestuurlijke proces, dan bent u als bestuurder in control voor verantwoord beleggen. Het servicedocument geeft geen oordelen over welke specifieke beleggingen verantwoord of juist onverantwoord zijn. 

De basis van het servicedocument wordt gevormd door het drietal procesnormen voor verantwoord beleggen uit de Code Pensioenfondsen zoals die in 2013 is opgesteld door de sector. De Code is, op verzoek van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wettelijk verankerd in 2014. Daarmee hebben pensioenfondsen een bijzondere positie: pensioenfondsen zijn de enige sector met wettelijk verankerde normen voor verantwoord ondernemen / verantwoord beleggen.

Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar: Service Document on Responsible Investment.