Model Klokkenluidersregeling voor een pensioenfonds

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie de geactualiseerde Klokkenluidersregeling uit. 

SD Klokkenluidersregeling 2023

Actualisering is noodzakelijk vanwege de Wet bescherming Klokkenluiders die per 18 februari 2023 inwerking is getreden. Met het model wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de Wet bescherming Klokkenluiders en de Pensioenwetgeving. De geactualiseerde modelregeling is compacter dan de vorige versie. Gekozen is voor een indeling waarbij de definities separaat zijn opgenomen en vervolgens de verschillende processtappen.

De Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. De Pensioenfederatie heeft haar Model Klokkenluidersregeling getoetst aan deze nieuwe wet en waar nodig aangepast.

Het geactualiseerde Model Klokkenluidersregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.