Model Klokkenluidersregeling voor een pensioenfonds

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie de geactualiseerde Klokkenluidersregeling uit.

De Model Klokkenluidersregeling is in zijn geheel nieuw opgesteld. De huidige regeling dateerde nog van voor de Wet Huis voor Klokkenluiders. De nieuwe regeling voldoet aan de wettelijke vereisten en volgt in opzet de procesgang van een melding van een misstand door een melder. Om de toegankelijkheid te bevorderen is gekozen voor taalniveau B1.

Op dit moment ligt er een conceptvoorstel van wet tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders ter implementatie van de richtlijn (EU) 2019/1937. Wanneer de wetswijziging van kracht is geworden (dit zou voor 17 december 2021 moeten zijn) zullen we vanuit de Pensioenfederatie kijken wat de impact van de gewijzigde wet is op de Model Klokkenluidersregeling. Op basis van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, ziet het er naar uit dat de impact gering zal zijn.

De Model Klokkenluidersregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.