Model Klokkenluidersregeling voor een pensioenfonds

In samenwerking met de werkgroep Compliance brengt de Pensioenfederatie de geactualiseerde Klokkenluidersregeling uit. 

Nederland heeft de deadline van 17 december 2021 niet gehaald voor het implementeren van de EU richtlijn 2019/1937. Die implementatie vindt plaats door het aanpassen van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het wetsvoorstel waarin de aanpassingen zijn verwerkt moet echter nog in de Tweede Kamer worden behandeld. Wanneer die behandeling plaats gaat vinden is nog niet bekend. Vanwege de kritiek op het oorspronkelijke wetsvoorstel is op 14 december 2021 een gewijzigd voorstel van wet ingediend. Ondertussen loopt er ook een evaluatietraject ten aanzien van de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Aan de minister is gevraagd om beide wetgevingstrajecten samen te nemen zodat in één keer een wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders kan plaatsvinden. De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden en vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Momenteel toetst de Pensioenfederatie haar Model Klokkenluidersregeling aan deze nieuwe wet en past deze waar nodig aan. Een geactualiseerd model wordt binnenkort gepubliceerd.

De Model Klokkenluidersregeling is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.