Servicedocument ERB datakwaliteit

De Pensioenfederatie heeft een Servicedocument ERB Datakwaliteit opgesteld om aan de hand van good practice, concrete handvatten te bieden voor eigenrisicobeoordeling (ERB). Zo draagt de Pensioenfederatie bij om in de volgende cyclus van het opstellen van de ERB de gewenste aandacht te kunnen geven aan het risico datakwaliteit.

IORP II heeft de eigenrisicobeoordeling (ERB) geïntroduceerd. De ERB geeft het pensioenfonds inzicht in de materiële risico’s en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het pensioenfonds en de pensioenen van deelnemers. Eens in de drie jaar moeten pensioenfondsen een ERB uitvoeren en de resultaten delen met DNB. De eerste cyclus van drie jaar is afgelopen en DNB heeft de aangeleverde ERB’s beoordeeld of zij voldoen aan de wettelijke vereisten. Conclusie van DNB is dat de sector een goede start gemaakt heeft. Wel geeft DNB aandachtspunten mee. Zo vragen zij meer aandacht voor het risico datakwaliteit, waaronder juistheid en volledigheid van relevante pensioengegevens

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.