Themastudie Samen invloed aanwenden

Pensioenfondsen voelen een hoge en toenemende druk op het uitoefenen van effectieve en zichtbare invloed op hun beleggingen. Dit onderzoek, door de Pensioenfederatie, probeert daarin met adviezen te komen voor de sector hoe met deze druk om te gaan en hoe zij hun invloed op de beleggingen kunnen vergroten.

Themastudie Samen invloed aanwenden

Deze adviezen zijn tot stand gekomen door middel van een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen pensioenfondsen op het gebied van engagement. Hierin is gekeken naar hoe de engagementketen eruitziet, wat het nut is van samenwerken op engagement en hoe de huidige samenwerking eruitziet. Deze vragen zijn door 22 respondenten beantwoord. Zij hebben elk, middels interviews, hun eigen visie of die van hun organisatie gegeven over de samenwerking op engagement. Hieruit zijn creatieve en nuttige inzichten geko­men op basis waarvan advies is gevormd over hoe toekomstige samenwerking vorm kan worden gegeven en de rol die de Pensioenfederatie hierin kan spelen.