Servicedocument EMIR

Afgelopen zomer heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwsbrief nadrukkelijk op het belang van de beheersing van liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen gewezen. De toezichthouder gaf aan van fondsen te verwachten dat zij een hogere prioriteit geven aan het inrichten van een gedegen raamwerk voor het managen van hun liquiditeitsrisico. Aanleiding voor het bericht van DNB was de impact van de EMIR-wetgeving (European Market Infrastructure Regulation).

De EMIR-wetgeving is niet nieuw maar al sinds 16 augustus 2012 van kracht. Van een deel van deze wetgeving, de centrale clearingplicht, zijn pensioenfondsen zelfs tot in elk geval 16 augustus 2017 nog vrijgesteld. Niettemin begint de impact van de centrale clearingplicht voor andere partijen steeds voelbaarder voor pensioenfondsen te worden. EMIR beïnvloedt dus nu al het risicoprofiel van pensioenfondsen. Daarom is het nu een geschikt moment voor een ‘servicedocument EMIR’ waarin wordt toegelicht wat EMIR voor u als pensioenfondsbestuur(der) kan betekenen.

Het servicedocument EMIR is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het document downloaden zodra u bent ingelogd.