Handleidingen Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten

Deze handleidingen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten bevatten modelvragenlijsten, die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij een aanvraag voor internationale waardeoverdracht. De handleidingen zijn volledig bijgewerkt in 2022.

De formulieren uit de Engelstalige versie zijn ook als elektronisch formulier beschikbaar en vindt u hieronder. Gebruik de formulieren altijd in combinatie met de handleiding omdat de handleiding de toelichting voor het invullen bevat.

Nederlandstalige versies:

Engelstalige versies: