Handleidingen Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten

Deze handleidingen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten bevatten modelvragenlijsten, die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij een aanvraag voor internationale waardeoverdracht. De handleidingen zijn volledig bijgewerkt in 2022.

Nederlandstalige versies:

Engelstalige versies: