Handleidingen Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten

Deze handleidingen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten bevatten modelvragenlijsten, die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij een aanvraag voor internationale waardeoverdracht. 

Nederlandstalige versies:

Engelstalige versies: