Handleidingen Modelvragenlijsten Internationale waardeoverdrachten

Deze handleidingen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten bevatten modelvragenlijsten, die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij een aanvraag voor internationale waardeoverdracht. De handleidingen zijn volledig bijgewerkt in 2022.

In januari 2024 is de Handleiding voor internationale uitgaande waardeoverdracht en de formulieren ‘Model questionnaire for outgoing value transfers within the EEA’ en ‘Model questionnaire for outgoing value transfers to a designated international institution’ aangepast naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De formulieren uit de Engelstalige versie zijn ook als elektronisch formulier beschikbaar en vindt u hieronder. Gebruik de formulieren altijd in combinatie met de handleiding omdat de handleiding de toelichting voor het invullen bevat.

De formulieren uit de Engelstalige versie zijn ook als elektronisch formulier beschikbaar en vindt u hieronder. Gebruik de formulieren altijd in combinatie met de handleiding omdat de handleiding de toelichting voor het invullen bevat.

Nederlandstalige versies:

Engelstalige versies: