Europa themapagina

Europa

Alle Europese landen hebben dezelfde pensioenuitdagingen: vergrijzing en een veranderende arbeidsmarkt. Dit zet de houdbaarheid van veel pensioenstelsels in Europa onder druk. Een meerderheid van de Europese werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. In Nederland is 85% van de werkenden aangesloten bij een pensioenfonds.

De ambitie van de Europese Commissie is dat in alle landen burgers een adequaat, houdbaar en zeker pensioen krijgen. Wat een adequaat pensioen is, is aan de lidstaten zelf om in te vullen. Vanuit ‘Brussel’ wordt gestuurd op de houdbaarheid en zekerheid van het pensioen en het faciliteren van aanvullende pensioenen. In veel gevallen is het Nederlandse multipijlerstelsel van AOW met daarboven een aanvullend pensioen een voorbeeld.

De Pensioenfederatie streeft ernaar dat Europese wet- en regelgeving proportioneel is en een duidelijke toegevoegde waarde heeft.