wet en regelgeving

Overzicht wet- en regelgeving

De Pensioenfederatie heeft een overzicht gemaakt van de meest relevante Nederlandse en Europese ontwikkelingen op het gebied van (aankomende) wetgeving en rechtspraak.

Het gaat hier om werkdocumenten die de Pensioenfederatie per kwartaal actualiseert. In het eerste hoofdstuk vatten we de wijzigingen ten opzichte van eerdere versies zoveel mogelijk samen en geven we de belangrijkste actuele ontwikkelingen weer. Het tweede hoofdstuk geeft de belangrijkste dossiers weer. Het derde overzicht geeft inzicht in rechtspraak die pensioenfondsen mogelijk kan raken.

Laatst bijgewerkt maart 2024