Servicedocument Rapportage beloning: Hulpmiddel rapporteren over beloningen voor bedrijfstakpensioenfondsen

Het overgrote deel van de bedrijfstakpensioenfondsen rapporteert op persoonsniveau over beloningen van leden van het bestuur en raad van toezicht. Om bij te dragen aan een meer genuanceerd beeld bij vergelijkingen tussen beloning op persoonsniveau, maar ook tussen pensioenfondsen onderling, heeft de Pensioenfederatie een format opgesteld: het Servicedocument Rapportage beloningen.

De Pensioenfederatie roept bedrijfstakpensioenfondsen op om dit format als uitgangspunt te gebruiken bij het rapporteren over beloningen in het jaarverslag. Het staat andere typen pensioenfondsen uiteraard vrij dit format als uitgangspunt te nemen. Deze algemene oproep geeft onder meer ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen de ruimte om te rapporteren op een wijze die aansluit bij de specifieke beloningsstructuren van het pensioenfonds. Maar ook deze typen pensioenfondsen worden gestimuleerd om transparant over beloningen te rapporteren.

Het Servicedocument Rapportage beloning is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.