Inspiratiedocument onze taal op ‘groen’

Alle pensioenfondsen willen duidelijk en eenvoudig communiceren met elk van hun doelgroepen. Dat blijkt vaak taaier dan gedacht. In het Inspiratiedocument onze taal op ‘groen’ zijn criteria opgenomen voor duidelijke taal.

Ook vindt u een begrippenlijst met varianten van termen en formuleringen die u bij voorkeur niet of wél gebruikt in communicatie. Het inspiratiedocument helpt om kritisch te zijn ten aanzien van onze eigen taal, stimuleert het gebruik van ‘groene termen’ en ontraadt ‘rode termen’ die we soms nog veel gebruiken.