Servicedocument ICT

Het belang van goede ICT neemt steeds verder toe.

Het servicedocument ICT zet in op de ‘awareness’ van het belang van ICT voor een goed functionerende pensioeninstelling. Op grond van de Pensioenwet is het fondsbestuur eindverantwoordelijk voor het ICT-beleid. Het bestuur dient dus ook op dit beleidsterrein aantoonbaar in control te zijn.
 

Het servicedocument ICT is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het document hier downloaden zodra u bent ingelogd.