Handboek Overname premiebetaling door UWV bij faillissement werkgever

Het vernieuwde Handboek Overname premiebetaling door UWV bij faillissement werkgever biedt zowel voor UWV als voor de pensioenuitvoerder inzicht in het faillissementproces rondom doorbetaling van pensioenpremie. Naast de hoofdlijn van het proces zijn per processtap de aandachtspunten en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen beschreven.

Afbeelding1

Wat is nieuw in het Handboek
Eind 2019 is een nieuwe werkwijze aangekondigd door het UWV. Hierbij is een digitale vorm van gegevensuitwisseling geïntroduceerd tussen UWV en pensioenuitvoerders. Daarnaast is het initiatief voor de start van dit proces van gegevensuitwisseling explicieter bij het UWV terecht gekomen.

Omdat het UWV de oude werkwijze vooralsnog blijft ondersteunen kunnen pensioenuitvoerders zelf bepalen wanneer wordt overgegaan naar de nieuwe werkwijze. Dit servicedocument beschrijft alleen de nieuwe werkwijze.

Voor informatie over de oude werkwijze kunt u het Handboek uit 2018 raadplegen.

Het handboek is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het downloaden als u bent ingelogd.