Servicedocument Risicohouding

In het servicedocument Risicohouding wordt ingegaan op de risicohouding van een pensioenfonds.

Met het servicedocument Risicohouding wil de Pensioenfederatie de nieuwe wettelijke term risicohouding nader uitleggen en pensioenfondsen helpen bij het vaststellen en invoeren van de risicohouding binnen het fonds.