Servicedocument Nabestaandenpensioen

De onderzoeksgroep Nabestaandenpensioen heeft samen met de projectgroep Communicatie nabestaandenpensioen een servicedocument gemaakt over de veranderingen van het nabestaandenpensioen door de Wet toekomst pensioenen.

Servicedocument nabestaandenpensioen

Met het servicedocument Nabestaandenpensioen geeft de Pensioenfederatie pensioenuitvoerders inzicht in de aanpassingen van het nabestaandenpensioen. Het document beschrijft de veranderingen op hoofdlijnen, legt onduidelijkheden in de wettekst uit en geeft aan hoe pensioenuitvoerders hier invulling aan kunnen geven. Het biedt handvatten voor de implementatie van de veranderingen en voor de communicatie daarover tijdens en na de transitie.

Het servicedocument bestaat uit 5 hoofdstukken en 4 bijlagen.

  1. Inleiding – het doel van het servicedocument.
  2. Wettelijke wijzigingen – nabestaandenpensioen bij overlijden vóór en ná de pensioendatum, premie en fiscale begrenzing en uniformering van het partnerbegrip en het kindbegrip.
  3. Uniform partnerbegrip en kindbegrip – toelichting op het uniform partnerbegrip en vooruitblik op het uniform kindbegrip.
  4. Overgangsrecht en invaren – overgangsrecht, invaren en administreren van het overgangsrecht vóór en ná pensioendatum.
  5. Communicatie met de deelnemer – het belang van duidelijke communicatie en keuzebegeleiding, de mogelijke discussie over premie alleenstaanden, verzekering of risicodekking en communicatie vóór, tijdens en ná de overgang.
     

Bijlage I – voorbeelden van de dekking bij uitloopdekking, dekking tijdens WW en vrijwillige voortzetting

Bijlage II – proces aanvraag gegevens UWV

Bijlage III – samenlevingsverklaring

Bijlage IV – keuzes van de deelnemer bij levensgebeurtenissen

De servicedocument Nabestaandenpensioen is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.