Rapportage ‘Dichter bij de deelnemer'

Het belang van social media voor pensioenfondsen is evident: je kunt social media gebruiken als platform voor vragen, klachten en feedback van deelnemers.

20230705 rapportage dichter bij de deelnemer

Vervolgens kun je snel en gemakkelijk reageren op deze berichten, en zo de klanttevredenheid verhogen en problemen oplossen. Voor deelnemers is het echter niet vanzelfsprekend dat zij willen dat een pensioenfonds hen benadert via social media.

Een subwerkgroep van de Werkgroep Innovatie Digitale Pensioenuitvoering (IDP) heeft een onderzoek gedaan naar social media in Nederland. Het onderzoeksrapport gaat in op de kenmerken van de 18 belangrijkste social media. En op de manieren waarop pensioenfondsen social media kunnen gebruiken, en of daar uitvoeringsrisico’s aan verbonden zijn.

De Rapportage 'Dichter bij deelnemer' is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt de rapportages downloaden zodra u bent ingelogd.

Downloaden Rapportage 'Dichter bij deelnemer'.