Rapportage ‘Verkenning kansen AI’

De ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) gaat snel en wordt naar verwachting steeds meer geïntegreerd in bestaande toepassingen. AI krijgt een brede impact op pensioenuitvoering, met toepassingen voor deelnemers, pensioenfondsen, werkgevers en uitvoeringsorganisaties.

20230705 rapportage verkennen kansen AI

Kansrijke toepassingsgebieden in de pensioensector zijn: chatbots, klantvragen, werkingssfeer en keuzebegeleiding. AI biedt kansen, maar ook risico’s bij verkeerd gebruik. De risico’s kun je beheersen met beschikbare hulpmiddelen. Samenwerking en kennisdeling is en blijft van belang.

Die samenwerking en kennisdeling vond plaats binnen de Werkgroep Innovatie Digitale Dienstverlening (IDP). Het rapport van de Werkgroep verkent de kansen van Artificial Intelligence (AI) voor de pensioensector. De deelnemers in de Werkgroep komen uit diverse pensioenuitvoeringsorganisaties en de Pensioenfederatie.

De Rapportage 'Verkenning kansen AI' is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt de rapportages downloaden zodra u bent ingelogd.

Downlaoden Rapportage 'Verkenning kansen AI'.