Servicedocument E-factureren

Als u overweegt om gebruik te maken van elektronische facturen (e-facturen), dan helpt dit Servicedocument u op weg bij de besluitvorming hierover. De belangrijkste redenen om wel of niet te kiezen voor e-factureren worden toegelicht, net als de opletpunten bij implementatie van ervan. De informatie uit dit servicedocument kunt u gebruiken bij het maken van uw business case en implementatieplan.

Het Servicedocument is tot stand gekomen in de werkgroep Innovatie digitale pensioenuitvoering (IDP) van SIVI op verzoek van de Stuurgroep Digitale Standaardisatie en Ontwikkeling (DSO).

Het Servicedocument E-factureren is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.