Servicedocument E-factureren

Als u overweegt om gebruik te maken van elektronische facturen (e-facturen), dan helpt dit Servicedocument u op weg bij de besluitvorming hierover. De belangrijkste redenen om wel of niet te kiezen voor e-factureren worden toegelicht, net als de opletpunten bij implementatie van ervan. De informatie uit dit servicedocument kunt u gebruiken bij het maken van uw business case en implementatieplan.

Het Servicedocument is tot stand gekomen in de werkgroep Innovatie digitale pensioenuitvoering (IDP) van SIVI op verzoek van de Stuurgroep Digitale Standaardisatie en Ontwikkeling (DSO).

In aanvulling op dit Servicedocument is door de Werkgroep IDP een quick scan gemaakt naar het mogelijke gebruik van premieafdracht op nominatieve aangifte (PANA). Hierbij is gebruik gemaakt van de analyses en ervaringen van APG en PGGM. Een eventuele overstap op PANA is afhankelijk van de uitgangssituatie en de wensen van de PUO. Deze quick scan geeft een goede indruk van de te doorlopen stappen en afwegingen bij een eventuele keuze voor PANA.

Het Servicedocument E-factureren is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.