Toolkit verlagen

De Toolkit Verlagen bestaat uit verschillende documenten die onze leden naar eigen behoefte kunnen gebruiken. U mag ervan uitgaan dat wij ons er goed van hebben vergewist dat de inhoud van de Toolkit in lijn is met de relevante wet- en regelgeving.

De volgende onderdelen zijn alleen voor leden van de Pensioenfederatie beschikbaar. U kunt deze onderdelen downloaden zodra u bent ingelogd.