Toolkit verlagen

Een aantal pensioenfondsen moet dit jaar al een verlaging doorvoeren. Om onze leden hierbij te ondersteunen, biedt de Pensioenfederatie een vernieuwde Toolkit Verlagen aan.

De Toolkit Verlagen bestaat uit verschillende documenten die onze leden naar eigen behoefte kunnen gebruiken. Wij hebben de AFM de gelegenheid gegeven mee te kijken naar de documenten van de Toolkit. U mag ervan uitgaan dat wij ons er goed van hebben vergewist dat de inhoud van de Toolkit in lijn is met de relevante wet- en regelgeving.

De volgende onderdelen zijn alleen voor leden van de Pensioenfederatie beschikbaar. U kunt deze onderdelen downloaden zodra u bent ingelogd.

Daarnaast komt de NIBUD-verlagingsberekenaar beschikbaar. Daarmee kunnen de gepensioneerden van alle leden van de Pensioenfederatie die een verlaging moeten doorvoeren, berekenen wat het effect is van de aangekondigde verlaging op hun netto inkomen (inclusief de AOW).