Toolkit verlagen

Momenteel actualiseert de werkgroep Verlagen de documenten van de Toolkit. Naar verwachting kunnen deze vanaf medio september gefaseerd op de besloten site voor leden worden geplaatst. 

De Toolkit Verlagen bestaat uit verschillende documenten die onze leden naar eigen behoefte kunnen gebruiken. U mag ervan uitgaan dat wij ons er goed van hebben vergewist dat de inhoud van de Toolkit in lijn is met de relevante wet- en regelgeving.

De volgende onderdelen zijn alleen voor leden van de Pensioenfederatie beschikbaar. U kunt deze onderdelen downloaden zodra u bent ingelogd.