Servicedocument Bestuursmodellen pensioenfondsen

Het bestuursmodel en de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, intern toezicht en medezeggenschap van pensioenfondsen zijn belangrijke onderwerpen voor pensioenfondsen. Bestuur, intern toezicht en medezeggenschap kent zijn eigen taken, bevoegdheden en rollen, onder meer afhankelijk van het gekozen bestuursmodel.

Bestuursmodellen

Dit servicedocument beschrijft het:

  • Paritair bestuursmodel
  • Onafhankelijk bestuursmodel
  • Overzicht gemengde bestuursmodellen
  • Gemengd bestuursmodel/paritair gemengd
  • Gemengd bestuursmodel/onafhankelijk gemengd model
  • Gemengd bestuursmodel/omgekeerd gemengd model 

Het servicedocument is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.