Handreiking Vergroting diversiteit

De Pensioenfederatie wil de pensioenfondsen een handreiking geven om de diversiteit in de organen van het pensioenfonds te vergroten. 

In de Handreiking Vergroting diversiteit staan aanknopingspunten voor het meer divers en complementair maken van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan.