Handreiking Vergroting diversiteit

De Pensioenfederatie wil pensioenfondsen een handreiking geven om de diversiteit in de organen van het pensioenfonds te vergroten. 

Deze handreiking is in 2023 verwerkt in het servicedocument ‘besturen van een pensioenfonds’ (publicatiedatum 27-02-2023)